Verwijzing:

        Als u of uw kind gebruik wil maken van de diensten van een
        logopedist, heeft u een verwijzing nodig. U kunt deze
        verwijzing aanvragen bij uw huisarts, medisch specialist of
        kinderarts. Wilt u liever zonder verwijsbrief langskomen,  
        dan kunt u contact met mij opnemen over de gang van
        zaken bij 'Directe Toegankelijkheid Logopedie'.

 

        Aanmelden:
 
        Aanmelden bij Logopedoe kan door het invullen van het
        contactformulier op de website of het sturen van een email.
        U geeft aan om wie het gaat, wat de klacht is en welke
        dagdelen u langs kan komen. Dan neem ik contact met u op
        voor het maken van een afspraak. U kunt ook bellen.

 

 

Intakegesprek:

Tijdens het eerste gesprek worden uw persoonsgegevens genoteerd en gaan we dieper in op de klacht. U dient de verwijsbrief en het ID-bewijs van uzelf of van uw kind mee te nemen. Als uw kind geen ID-bewijs heeft, mag u ook een uittreksel uit de Basisregistratie Personen (BRP- uittreksel) meenemen. U kunt deze aanvragen bij uw gemeente.

 

Onderzoek:

Wanneer helder is wat de klacht is, wordt er onderzoek gedaan. In de praktijk zijn testen aanwezig die duidelijk maken waar het probleem precies ligt en hoe ernstig het is. Dit wordt aangevuld met observaties. Het onderzoek duurt meestal een paar behandelingen.

 

Behandelplan:

Als alle onderzoeken zijn uitgevoerd, wordt er in overleg met u een behandelplan opgesteld. Daarna kan de behandeling starten.

 

Afspraak:

Meestal spreken we 1 x per week af. Een behandeling duurt 25 minuten.
Gezien de korte tijd die wij tot onze beschikking hebben is het raadzaam
bij binnenkomst te melden als u iets wil bespreken. Dan kan ik daar
rekening mee houden en kan de volgende klant op tijd naar binnen.

 

Samen verantwoordelijk!

We zijn samen verantwoordelijk voor het resultaat. 1 x in de week een
behandeling logopedie is niet voldoende om het gewenste resultaat te
bereiken. Hiervoor is het nodig om thuis te oefenen. Doen is leren!
Dat is mijn motto. Ik zal mijn best doen om de behandeling zoveel
mogelijk aan u en uw situatie aan te passen. Ik laat u zien hoe u
thuis aan de slag kunt gaan. Van u verwacht ik dat u actief meedoet.
Door de oefeningen veel te herhalen en de gegeven adviezen op te volgen
wordt een beter resultaat behaald. Als de oefeningen of adviezen voor u
gevoel niet goed bij u aansluiten dan hoor ik dat graag zodat we samen
naar een praktische oplossing kunnen kijken.

 

Evaluatie:

Na een aantal maanden wordt de behandeling geëvalueerd.
Er wordt gekeken hoe het proces verloopt en of de doelen aangepast moeten worden. Als de doelen zijn behaald wordt behandeling afgerond.

 

Verslaggeving:

Na het afronden van de therapie wordt er een verslag gestuurd naar de verwijzer, eventueel de Jeugdgezondheidszorg en zo nodig naar andere betrokkenen. Indien het behandeltraject langer dan een jaar duurt, zullen er ook tussenverslagen gemaakt worden voor de verwijzer.
 

Privacy:

Ik vind het belangrijk dat de privacy van de patiënten goed is geborgd. Hier vindt u het privacyreglement waarin beschreven staat hoe Logopediepraktijk Logopedoe omgaat met uw persoonsgegevens, waaronder uw medische gegevens.
 

Klachten:

Als u ontevreden bent, hoor ik dat graag van u! Dan kijken we of we er samen uitkomen. Mocht u toch een klacht willen indienen kan dat bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici. U vindt Hier informatie hoe u dat kunt doen.

Over Logopedoe

Logopedoe is een allround logopediepraktijk in de wijk de Kersenboogerd in Hoorn en geeft logopedische hulp aan baby’s, kinderen én volwassenen.

 

Contact

Logopedoe
Lepelaar 3C
1628 CZ  Hoorn
06-26162968
info@logopedoe.nl