Taalontwikkeling

Communicatie is de fundering van ons sociale bestaan. Het zorgt ervoor dat wij sociale wezens zijn, dat wij contact met elkaar kunnen maken en een band met iemand kunnen opbouwen. Taal ondersteunt de communicatie, doordat we gedachten kunnen ordenen in ons hoofd en dit in woorden kunnen uitspreken. Zonder taal kunnen wij onze wensen en behoeften niet altijd goed uit drukken.

 

Vanaf de geboorte van een kind is er sprake van communicatie. Eerst heel eenvoudig door lachen, huilen en kijken naar elkaar. Maar al snel gaat een baby brabbelgeluiden maken. Daarna veranderen die langzaam in woorden en gaat het kind de woorden die tegen hem gezegd worden ook begrijpen. Het is een heel natuurlijk proces dat vanzelf lijkt te gaan. Toch kan het voorkomen dat een kind duidelijk achterblijft ten opzichte van zijn leeftijdsgenoten. Men spreekt dan van een achterstand in de taalontwikkeling. Zo kan het voorkomen dat het kind:

  • niet spreekt of opvallend minder
  • in onvolledige of kromme zinnen spreekt
  • het niet altijd op het goede woord komt
  • niet goed begrijpt wat er gezegd wordt
  • geen logisch verhaal kan vertellen
  • niet goed weet hoe hij een gesprek moet starten

 

Een achterstand in de taalontwikkeling kan veroorzaakt worden door een beneden gemiddelde intelligentie (verstandelijke beperking), een gehoorstoornis, een neurologische afwijking, een contactstoornis (zoals autisme) of onvoldoende blootstelling aan een taal. Wanneer er geen duidelijk oorzaak is, wordt er gesproken van een taalontwikkelingsstoornis (TOS). 

Een achterstand in de taalontwikkeling geeft problemen: het kind wordt door de omgeving niet begrepen en het kan zich niet goed uiten. Dit kan tot gedragsproblemen leiden. Het kind wordt opstandig en driftig als het niet begrepen wordt of het gaat zich juist steeds meer terugtrekken. Ook het leren op school kan moeizamer verlopen.

Als uw kind problemen heeft met zijn taalontwikkeling kan ik testen hoe het er werkelijk voorstaat. Bij jonge kinderen zal de therapie vooral bestaan uit het geven van adviezen aan de ouders hoe zij thuis de taalontwikkeling kunnen stimuleren.

 

Zelf testen met de SNEL-test

‘SNEL’ staat voor Spraak- en taal Normen Eerste Lijn’. De SNEL-vragenlijst bestaat uit 14 vragen over de taalontwikkeling van uw kind. SNEL is bedoeld om globaal zicht te krijgen op de taalontwikkeling van uw kind. Hieruit komt een advies naar voren of het verstandig is om naar een logopedist te gaan voor nader onderzoek m.b.t. de spraak- en taalontwikkeling van uw kind.

 

Over Logopedoe

Logopedoe is een allround logopediepraktijk in de wijk de Kersenboogerd in Hoorn en geeft logopedische hulp aan baby’s, kinderen én volwassenen.

 

Contact

Logopedoe
Lepelaar 3C
1628 CZ  Hoorn
06-26162968
info@logopedoe.nl