Spraakontwikkeling en articulatie

Als een kind of volwassene onduidelijk spreekt kan een logopedist onderzoeken waarom de verstaanbaarheid niet optimaal is. Een logopedist behandelt verschillende spraakproblemen. Voorbeelden van spraakproblemen zijn:

 

  • vertraagde spraakontwikkeling: De spraakontwikkeling verloopt volgens een bepaald patroon. Rond het vijfde jaar is de spraakontwikkeling voltooid. Men spreekt van een vertraagde spraakontwikkeling als de spraak van het kind duidelijk achterblijft bij die van leeftijdgenootjes. Het kan zijn dat een kind nog niet alle klanken kan uitspreken. Kinderen verwisselen klanken (koe = toe) of laten klanken weg (banaan = naan). Het gevolg is dat de spraak erg onduidelijk wordt. Ik behandel onder andere volgens de methode Hodson en Paden of Metaphon. Binnenkort ook volgens de methode Prompt.
  • Slappe articulatie: De spraak klinkt onduidelijk en slap. Bij de uitspraak van de t,d,n,l,s of z is de tong soms tussen de tanden zichtbaar. Vaak slist een kind. Als u dit herkent is er waarschijnlijk sprake van afwijkende mondgewoonte. Er volgt een OMFT behandeling.
     
  • Mompelen: De spraak klinkt binnensmonds en vaak monotoon. Vaak wordt er door anderen gevraagd "wat zeg je?". Als u dit herkent is er waarschijnlijk sprake van onduidelijk articuleren. Afhankelijk van de exacte problematiek wordt er gewerkt aan pittige articulatie, toonhoogte, melodie, tempo en volume.
  • Broddelen: Broddelen uit zich in een hoog spreektempo en monotoon, slordig en aritmisch spreken. Vaak is iemand slecht verstaanbaar voor zijn of haar omgeving. 
  • Stotteren: Bij stotteren is er sprake van een niet vloeiende spraak. Er worden klanken of lettergrepen herhaald of verlengt of iemand blijft vastzitten in een klank. Vaak gaat het gepaard met hoofd- of oogbewegingen en met spreekangst of vermijdingsgedrag. Tijdelijk stotteren komt vaak voor bij jonge kinderen als zij vollop bezich zijn de taal te leren. Ik kan adviezen geven hoe om te gaan met kinderen die net beginnen met stotteren. Als het stoteren al lange tijd aanwezig is verwijs ik veelal door naar een stottertherapeut.

 

 

 

 

 

 

 

 

Over Logopedoe

Logopedoe is een allround logopediepraktijk in de wijk de Kersenboogerd in Hoorn en geeft logopedische hulp aan baby’s, kinderen én volwassenen.

 

Contact

Logopedoe
Lepelaar 3C
1628 CZ  Hoorn
06-26162968
info@logopedoe.nl